ZEBRANIA I KONSULTACJE

Terminarz konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

1. Zebrania z rodzicami (godz. 17.00 – klasy 0-IV; godz. 18.00 – klasy V-VIII)

 • 04 września 2018 r.
 • 6 listopada 2018 r.
 • 5 marca 2019 r.

2. Zebrania i konsultacje (o godz. 17.00 i godz. 18.00)

 • 8 stycznia 2019 r
 • 7 maja 2019 r. (powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną)

3. Konsultacje (w godz. 17.30 – 18.30)

  • 2 października 2018 r.
  • 11 grudnia 2018 r. (powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną)
  • 2 kwietnia 2019 r.
 • 4 czerwca 2019 r.