ŻYCZENIA DYREKTORA SZKOŁY

E-ZDALNASP93

Informacja Dyrektora szkoły o sposobie prowadzenia nauki w SP93 do 10 kwietnia 2020r.

E-ZDALNA SP93
WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII COVID-19 W NOWEJ ZAKŁADCE NA SZKOLNEJ STRONIE WWW ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM:
Czytaj Więcej.
LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO KLASY I SP93 –ROK SZKOLNY 2020/2021
Czytaj Więcej.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021
Czytaj Więcej.