O SZKOLE

Szkoła Podstawowa nr 93 została otwarta we wrześniu 1961 roku na osiedlu Ołbin we Wrocławiu. Wyposażona jest w pracownię komputerową, Multimedialne Centrum Informacyjne, pracownię do nauki języków obcych, gabinety do nauki pozostałych przedmiotów, salę gimnastyczną i nowe boisko szkolne. Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, organizuje dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów: informatyczne, ekologiczne, matematyczne, chór szkolny, Szkolne Koło Sportowe, naukę języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego oraz włoskiego, zajęcia na basenie. Duży nacisk kładzie na pracę z uczniem zdolnym. Szkoła posiada certyfikat: Szkoła z klasą, należy do wrocławskiej sieci szkół promujących zdrowie, realizuje również program Bezpiecznej Szkoły. Uczniowie naszej szkoły zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach i zawodach sportowych (specjalność uczniów to biegi na orientację). Realizuje się zajęcia z wychowania regionalnego, komunikacyjnego i patriotycznego. 30 kwietnia 2007 roku Szkoła otrzymała imię: Tradycji Orła Białego. W dniu 15 czerwca 2009 roku Szkoła została odznaczona medalem PRO MEMORIA a w dniu 12 kwietnia 2013 roku Szkoła otrzymała medal PRO PATRIA.

Skip to content