RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Jacek Sujka
Wiceprzewodniczący: Paweł Zieliński
Skarbnik:

Dokumenty Rady Rodziców:

Wpłaty na Komitet Rodzicielski
Regulamin Rady Rodziców
Preliminarz Wydatków Rady Rodziców

Skip to content