SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Przewodnicząca: Roksana Hanczarek
Zastępca: Patrycja Poneta
Sekretarz: Klaudia Sienicz
Opiekun: Andrzej Sawczuk

ZARZĄD MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Przewodnicząca: Weronika Pawłowska
Zastępca: Kornelia Siwek
Członek: Kacper Saidel
Opiekun: Iga Łabaczuk