SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Przewodnicząca: Blanka Sudak
Zastępca: Martyna Wojciechowska
Sekretarz: Natalia Janczara
Opiekun: Andrzej Sawczuk

ZARZĄD MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Przewodnicząca: Weronika Pawłowska
Zastępca: Kornelia Siwek
Członek: Kacper Saidel
Opiekun: Iga Łabaczuk