SCENARIUSZE LEKCJI

Scenariusze lekcji w ramach lekcji otwartych:

Religia – pani Iga Łabaczuk

Język polski –
Ciekawa, ciekawsza, najciekawsza… lekcja o stopniowaniu przymiotników.
https://sp93.wroc.pl/kamila-rozenek-scenariusz/

Historia – pan Artur Bilski
https://sp93.wroc.pl/scenariusz-lekcji-armia-krajowa/

Armio Krajowa! Jak nie zapomnieć o Tobie?