OCHRONA DANYCH

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na stronie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej strony nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

informuję, że:

  1. Administratorem strony oraz danych osobowych i treści na niej opublikowanych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 93 z siedzibą we Wrocławiu przy ul.uliana Ursyna Niemcewicza 29-31, tel. 71 7986875, mail:  sekretariat@sp93.wroc.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu możliwy jest pod adresem mail: m.polak@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem ul. Niemcewicza 29-31, 50-238 Wrocław
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu publikacji informacji o życiu szkoły w zakresie: uroczystości, zabaw, zajęć dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych, wycieczek, konkursów i zawodów, promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w zgodzie osoby której te dane dotyczą.
  5. Osoba która wyraziła zgodę ma prawo do jej cofnięcia.
  6. Osoby których dane dotyczą mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM W JEDNOSTCE
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIE BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DZIECKA

Skip to content