Zał. 5h. Klauzula – dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z placówki