Zał. 5c. Klauzula – skrócona wersja klauzuli dot. złożenia pisma