Powrót do strony głównej
 

 

 

RADA RODZICÓW

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

UBEZPIECZENIE Z KLASĄ

 

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

 

 

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ W ROKU SZKOLNYM

BROSZURA INFORMACYJNA

 

 

 

 

 

 

Skład Rady Rodziców:

 

Przewodniczący: Jacek Sujka

Wiceprzewodniczący: Paweł Zieliński

Sekretarz:

Skarbnik: Joanna Buszek

 

Dokumenty Rady Rodziców:

 

Wpłaty na Komitet Rodzicielski

Regulamin Rady Rodziców

Preliminarz Wydatków Rady Rodziców

 

UCHWAŁA RODZICÓW NR 5

UCHWAŁA RODZICÓW NR 6

UCHWAŁA RODZICÓW NR 7