Powrót do strony głównej  

RZECZNIK PRAW UCZNIA

ROK SZKOLNY 2018/2019

 
   

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

  • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
  • Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.

Środki działania Rzecznika:

  • Załatwianie indywidualnych skarg.
  • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
  • Współpraca z psychologiem, pedagogiem szkolnym.
  • Współpraca z nauczycielami i wychowawcami.
  • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
  • Opieka nad szkolną skrzynką Rzecznika Praw Ucznia.