Powrót do strony głównej
     

PRZETARGI

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe CATERING 2018

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe

w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu

 

 

 

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93

im. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU -

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

ZAŁĄCZNIK.pdf


- WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH

NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 im. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

ZAŁĄCZNIK SIWZ-SP93.pdf

 

 

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH

NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 im. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU

Informacja o  dokonanym wyborze