OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY DZIECKA

Oświadczenie na wyrażenie zgody na pomiar temperatury dziecka