Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Wrocławia – wydawanie haseł

UWAGA!!

Wydawanie haseł dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław, którzy wezmą udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się w dniu 15.06.2020 r. o godzinie 8:00.

Kandydaci spoza Wrocławia lub kandydaci uczęszczający do szkół prowadzonych przez inne organy wprowadzają wniosek za pomocą nr PESEL, imienia i nazwiska.

Uczniowie SP 93 otrzymają swoje hasła za pośrednictwem wychowawców.


Szczegółowy harmonogram rekrutacji zamieszczony jest w poniższym linku.

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/tabPublicText23.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Harmonogram&publicTextId=23