INTERDYSCYPLINARNY SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY PT. „KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI – POETA, KTÓRY ZOSTAŁ ŻOŁNIERZEM ARMII KRAJOWEJ” KWIECIEŃ – MAJ 2020 R.

Od połowy kwietnia 2020 roku do końca maja 2020 roku uczniowie klas IV-VIII podczas zdalnej nauki w ramach e-lekcji historii, języka polskiego, języka francuskiego, języka angielskiego, plastyki oraz na e-zajęciach szkolnego Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej realizowali zadania w ramach szkolnego projektu edukacyjnym pt. „Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, który został żołnierzem Armii Krajowej”.

Międzyprzedmiotowy projekt, który przeprowadzono w celu upamiętnienia jednego z najwybitniejszych polskich poetów czasu II wojny światowej oraz uczestnika Powstania Warszawskiego, był ważnym przedsięwzięciem dla naszych uczniów, gdyż przyczynił się do pogłębienia ich wiedzy w zakresie dokonań tego wybitnego Polaka oraz historii II wojny światowej.

W ramach projektu młodzież naszej szkoły miała okazję przeanalizować twórczość przedstawiciela pokolenia Kolumbów, obejrzeć pokazy multimedialne i filmy o podchorążym Armii Krajowej, przeczytać fragmenty publikacji o podharcmistrzu Szarych Szeregów, napisać wypracowania w języku polskim oraz biografie autora słynnego wiersza pt. „Elegia o chłopcu polskim”
w języku angielskim, stworzyć prezentacje multimedialne o powstańcu warszawskim z tekstami napisanymi w języku francuskim, a także narysować portrety „Jana Bugaja”.

Działania, które przeprowadzono w ramach projektu pt. „Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, który został żołnierzem Armii Krajowej”, wzbogaciły wiedzę oraz rozwinęły umiejętności naszych uczniów.

Artur Bilski

Szkolny koordynator projektu