HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu informuje, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/ 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące  Harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz Zasad przeprowadzania egzaminów w 2020r – regulacje prawne są dostępne pod adresem www:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Na stronie jest również udostępniona prezentacja  z konferencji prasowej  Ministra Edukacji Narodowej  dotycząca zasad przeprowadzania egzaminów w 2020r.