REALIZACJA MIEJSKICH PROJEKTÓW PATRIOTYCZNYCH II PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020

All-focus

            Od wielu lat w naszej szkole realizujemy projekt miejski pt. „MŁODZIEŻ SZKÓŁ DOLNOŚLĄSKICH W MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ”, nad którym honorowy patronat sprawują Wojewoda Dolnośląski oraz Dolnośląski Kurator Oświaty. W ramach tego projektu młodzież SP 93 wraz z nauczycielami sprząta kilka razy w roku grób p. Ireny Jasińskiej – nauczycielki naszej szkoły
i uczestniczki Powstania Warszawskiego.

            W II półroczu obecnego roku szkolnego z powodu pandemii koronawirusa nasi uczniowie nie mieli możliwości udania się na cmentarz. W związku z tym 19 maja 2020 r. prace porządkowe przy grobie wykonał opiekun szkolnego Klubu Historycznego
im. AK.

All-focus

            W ramach wspomnianego projektu uczniowie SP 93 w lutym i marcu 2020 r. odwiedzili inne miejsca pamięci narodowej. Młodzież zwiedziła: Cmentarz Osobowicki, Mauzoleum Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz Kaplicę Katyńską w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety.

            W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 realizowaliśmy w naszej szkole także działania związane z projektem „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W marcu 2020 r. uczniowie wysłuchali wykładu wygłoszonego przez opiekuna Klubu Historycznego im. AK pt. „Dzieje Sybiraków na podstawie ich wspomnień”. W maju 2020 r. zaś nasza młodzież obejrzała film dokumentalny pt. „Losy zesłańców Sybiru”.

Artur Bilski