ZDALNE NAUCZANIE W SP93

E-ZDALNASP93

Informacja Dyrektora szkoły o sposobie prowadzenia nauki w SP93 do 24 maja 2020 r.