WCZASY POD GRUSZĄ

Szanowni  Państwo,

przypominam, że na stronie https://cui.wroclaw.pl/index.php/oswiata/zfss#dokumenty-do-pobrania  jest już dostępny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz załącznikami. Osoby zainteresowane mogą pobrać z tej strony dokumenty. Przypominam również, że zgodnie
z Regulaminem ZFŚS SP 93 można składać wnioski o dofinansowanie wczasów pod gruszą w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2020r. Wysyłając do szkoły dokument, proszę nie zapomnieć dopisać na kopercie drukowanymi literami KOMISJA SOCJALNA, co pozwoli zapewnić pełne bezpieczeństwo przekazywanych danych i przekazanie przesyłki do komisji socjalnej.

Jolanta Sawicka Dyrektor Szkoły

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla emeryta i rencista

Wniosek również dostępny na stronie szkoły: Sekcja SZKOŁA, zakładka DRUKI DOKUMENTÓW SZKOLNYCH. Załącznik nr 3 (dla pracowników szkoły, załącznik nr 4 dla emerytów i rencistów).