Zalecenia pozostania w domu na czas epidemii COVID-19 oraz profilaktycznego mycia rąk