Informacje Dyrektora Szkoły w czasie zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem COVID-19