Ważna informacja OBJAZD

Szanowni Państwo,
Na prośbę Zarządu Dróg i Komunikacji, informuję  że od najbliższej soboty – 25 stycznia 2020r. – rozpoczynają się prace remontowe na ulicy Probusa. Ponieważ inwestycja zakłada rozbiórki nawierzchni jezdni i chodników, w czasie jej trwania na całym odcinku obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Jezdnia będzie zamknięta połówkowo, będzie można nią przejechać  w relacji od placu św. Macieja do Drobnera.
Drugi kierunek ruchu będzie korzystał z objazdu wyznaczonego przez Jedności Narodowej oraz Henryka Pobożnego.

Jolanta Sawicka
Dyrektor szkoły