ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy usługi cateringowej w SP 93 na rok 2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu ogłasza wszczęcie postępowania w sprawie wyboru dostawcy usług cateringowych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu na rok 2020.