Zaktualizowany Regulamin i Wnioski Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zaktualizowany Regulamin ZFŚS:

1. 0świadczenie do naliczania Funduszu dla emerytów i rencistów

2. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej-socjalnej

3. Wniosek o przyznanie dofinansowywania wypoczynku pracownika i rodziny

4. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta rencisty i rodziny