REALIZACJA SZKOLNEGO PROJEKTU PT. „BOHATEROWIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO” WRZESIEŃ – LISTOPAD 2019 R.

Od początku września do 5 listopada 2019 roku podczas lekcji historii, na zajęciach szkolnego Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej oraz w trakcie wyjść patriotycznych uczniowie klas V-VIII realizowali projekt historyczny pt. „Bohaterowie Powstania Warszawskiego”. Działania promujące wiedzę o powstańcach zrealizowano w naszej szkole w celu upamiętnienia
75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

            W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w prelekcjach z pokazami multimedialnymi o znanych i nieznanych bohaterach Powstania Warszawskiego, spotkali się z powstańcami – p. Zbigniewem Grochowskim i p. Stanisławem Wołczaskim, czytali publikacje i oglądali filmy dokumentalne o żołnierzach Armii Krajowej. Poza tym pisali wypracowania, w których przedstawiali dokonania wybranych powstańców. Rysowali także plakaty upamiętniające żołnierzy, analizowali teksty znajdujące się
w Biuletynach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i na ich podstawie tworzyli biografie uczestników Powstania Warszawskiego. Ostatnim etapem zrealizowanego projektu był udział uczniów w konkursie wiedzy o Armii Krajowej.

            Projekt, który przeprowadzono w SP 93, był ważnym przedsięwzięciem, gdyż przyczynił się do pogłębienia wiedzy uczniów o Tadeuszu Komorowskim, Zbigniewie Grochowskim, Andrzeju Romockim, Antonim Godlewskim, Józefie Szczepańskim, Władysławie Bartoszewskim i innych dzielnych Polakach z okresu II wojny światowej.

Artur Bilski