Zebrania dla rodziców w dniu 5 listopada 2019 r.

Zebrania dla rodziców odbędą się w dniu 5 listopada 2019 roku o godzinie 16:00.