Program “Miasto Pokoleń”

W ramach Programu “Miasto Pokoleń” wczoraj przed południem naszych zerówkowiczów odwiedziła pani Maria Marchwicka, współautorka książki pt. ,, Mój przyjaciel smartfon”, która adresowana jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i odczarowuje stereotyp smartfona jako zjadacza czasu. Na pytanie, dlaczego napisała bajkę, pani Maria odpowiedziała dzieciom, że sama bardzo je lubi. Opowieść mówiła o odważnym Jasiu, który przezwyciężył swój lęk i wybrał się na wysoką górę, by zaczerpnąć ze źródełka uzdrawiającej wody dla chorej mamy. Bajka bardzo się dzieciom podobała. W podzięce zaśpiewały piosenkę z przedszkolnego repertuaru oraz zadeklamowały krótkie wierszyki Jana Brzechwy z cyklu ,,Zoo”