“MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA” I SEMESTR ROK SZKOLNY 2019/2020

Od końca września 2019 roku realizowaliśmy w naszej szkole działania związane z akcją patriotyczną „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL
OD ZAPOMNIENIA”. W ramach tego projektu, nad którym patronat od wielu lat sprawują: Dolnośląskie Kuratorium Oświaty oraz TVP  Wrocław, przedstawiciele szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej brali udział w prelekcji przeprowadzonej przez opiekuna
na temat „Narodowe nekropolie na Kresach Wschodnich”, a także promowali akcję wśród społeczności SP 93.

            Po za wymienionymi działaniami przez cały miesiąc uczniowie zbierali białe i czerwone znicze, które 25 października 2019 roku zostały przekazane do siedziby Polskiego Radia we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 10, a w Święto Zmarłych zapłoną na polskich cmentarzach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim  we Lwowie oraz polskich nekropoliach na Ukrainie.

            Akcja „Znicze” tradycyjnie cieszyła się dużym zainteresowaniem w naszej szkole. Nasi uczniowie chętnie przynosili znicze, oddając
w ten sposób hołd naszym przodkom, którzy przed laty zamieszkiwali wschodnie rubieże dawnej Rzeczypospolitej.

Artur Bilski

Szkolny koordynator projektu