Pasowanie na ucznia.

W piątek 25 października 2019 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na ucznia. Uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem było złożenie ślubowania oraz dokonanie symbolicznego aktu pasowania piórem przez Wicedyrektora Szkoły, Panią Beatę Łopatniuk. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów SP 93. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Oczywiście nie zabrakło też upominków i słodkości przygotowanych przez rodziców. Pani Wicedyrektor przekazała uczniom i ich Rodzicom życzenia sukcesów w dalszej edukacji w imieniu Pani Dyrektor Jolanty Sawickiej i swoim.

Grażyna Flak