WIZYTA KLASY VIII „A” W MUZEUM PANA TADEUSZA

26 września 2019 roku klasa VIII „a” wraz z wychowawcą odwiedziła Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

         Podczas wizyty w najnowszym obiekcie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ósmoklasiści uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Z BARTOSZEWSKIM PRZEZ POLSKĘ I NIEMCY”, którą zrealizowano w ramach projektu „Misja. Młodzież: Gra” dofinansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

         W ramach zajęć uczniowie pogłębili wiedzę na temat dokonań Władysława Bartoszewskiego oraz historii sąsiedzkich stosunków polsko-niemieckich w minionym stuleciu. Następnie zagrali w grę obrazującą relacje między obydwoma krajami. Na koniec wzięli udział w pasjonującej zabawie opartej na zasadach escape room.

Artur Bilski