Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

Zawieszenie strajku