SPRZĄTANIE ŚWIATA

    W dniach 20-23 września klasy 0-8 pod opieką wychowawców wzięły udział w akcji sprzątania świata. Dzieci sprzątały teren wokół boiska szkolnego. Segregowały śmieci do odpowiednich pojemników. Dzięki takim działaniom uczniowie przyczynili się do czystości środowiska, w którym przebywają. Dziękuję wychowawcom oraz uczniom za trud włożony w sprzątanie terenu szkolnego, placyku zabaw i boiska.

Olga Rychter