Grupa socjoterapeutyczna – zapisy

Rozpoczynamy nabór do grupy socjoterapeutycznej działającej w ramach projektu finansowanego ze środków Gminy Wrocław Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej “ISKIERKA”.

Jeśli Twoje dziecko jest w przedziale wiekowym 11-12 lat i ma trudności w:

  • nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rówieśnikami;
  • przyjęciu zasad współżycia społecznego;
  • radzeniu sobie z emocjami;
  • komunikacji z innym;

To ta grupa jest dla niej dla niego.

Zajęcia socjoterapeutyczne mają za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju, przyjmowaniu i rozumieniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych m.in. takich jak :

  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania , nazywania i wyrażania emocji,
  • nauka zachowań akceptowalnych społecznie,
  • umożliwianie w warunkach bezpiecznych odreagowywania napięć emocjonalnych,
  • uczenie się nowych pozytywnych sposobów radzenia sobie ze stresem,
  • rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych więzi społecznych.

Zajęcia odbywać się będzie w czwartki w godzinach 17.00-19.00 przy ul. Rogowskiej 54a we Wrocławiu w okresie wrzesień – grudzień 2019r.

Jeśli chcesz pomóc sobie i swojemu dziecku – zapisz się już dziś.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/fcGGreydNqAKuGbP9

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapisem na zajęcia socjoterapeutyczne. O zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikująca.

Przed rozpoczęciem socjoterapii realizatorzy spotkają się opiekunami i dziećmi na rozmowie kwalifikującej do udziały w zajęciach socjoterapeutycznych (obowiązkowo).

Zajęcia bezpłatne.