DZIECI WOLNOŚCI – LEKCJA HISTORII 4 czerwca 2019 r.


4 czerwca 2019 roku w całym kraju świętowano 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej historii Polski.

         Nie inaczej było w naszym mieście, gdzie z okazji Dnia Wolności odbyło się szereg interesujących imprez patriotycznych. Najciekawszą uroczystość zorganizowano w tym dniu na Placu Wolności. Było nią wydarzenie noszące tytuł „Dzieci Wolności – lekcja historii”. Organizatorem tego przedsięwzięcia był p. Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia.

         We wspomnianej uroczystości udział wzięli przedstawiciele szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Podczas spotkania nasi uczniowie wspólnie z młodzieżą z innych wrocławskich szkół uczestniczyli
w zajęciach edukacyjnych upamiętniających wybory z dnia 4 czerwca 1989 roku. Następnie członkowie Klubu napisali krótkie eseje, w których wyjaśnili, czym dla nich jest „WOLNOŚĆ”, a także odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” i ułożyli z kartek flagę Polski.

Artur Bilski