Rekrutacja 2019 – list Kuratora Oświaty we Wrocławiu