Mecz Przyjaźni

   

W dniu 23.05.2019r. w naszej szkole odbył się „Mecz Przyjaźni” pomiędzy Szkołą Podstawową nr 93 im. Tradycji Orła Białego a Szkołą Podstawową nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia . Mecz otworzyła Pani Dyrektor Jolanta Sawicka. Mecz składał się z 3 części po 15 min a w przerwach między rozgrywkami odbywały się konkursy dla kibiców oraz występy Czirliderek  składających się z uczennic naszej szkoły. Całe wydarzenie poprowadził spiker Śląska Wrocław Pan Andrzej Gliniak a nagrody na koniec spotkania wręczał Pan Tadeusz Pawłowski Dyrektor Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław oraz Pan Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych we Wrocławiu. Obecnością również zaszczyciła nas Pani Katarzyna Janas – Kierownik Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS Wrocław oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pani Wicedyrektor SP 74 Magdalena Sitko. Było to niezwykłe sportowe wydarzenie, które kształtowało w uczniach postawy „fair play” oraz łączyło lokalną społeczność.    Za inicjatywę promowania zasad fair play i współorganizację meczu dziękujemy pracownikom Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Stowarzyszeniu Wielki Śląsk – Kibice Razem Śląsk Wrocław

Nauczyciele wychowania fizycznego Joanna Wysocka, Adrian Gierak