„MŁODZIEŻ SZKÓŁ DOLNOŚLĄSKICH W MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ” – OPIEKA NAD GROBEM PANI IRENY JASIŃSKIEJ II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

     7 maja 2019 roku uczniowie klasy 7 „a” wraz z wychowawcą odwiedzili Cmentarz pw. św. Wawrzyńca, znajdujący się przy ulicy Bujwida we Wrocławiu.

     Podczas pobytu na cmentarzu siódmoklasiści posprzątali grób p. Ireny Jasińskiej – byłej więźniarki obozu koncentracyjnego oraz uczestniczki Powstania Warszawskiego. Po pracach porządkowych uczniowie złożyli kwiaty,
a także znicze na grobie byłej nauczycielki naszej szkoły.

     Opieka nad grobem śp. Ireny Jasińskiej jest ściśle związana z realizacją przez naszą szkołę projektu edukacyjnego
pt. „MŁODZIEŻ SZKÓŁ  DOLNOŚLĄSKICH W MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ”, nad którym od wielu lat patronat sprawują Wojewoda Dolnośląski i Dolnośląski Kurator Oświaty.

Artur Bilski

Szkolny koordynator projektu

„Młodzież szkół dolnośląskich w miejscach pamięci narodowej”