Regulamin i wnioski ZFŚS 2019

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2019

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i rodziny

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla emeryta- rencisty i rodziny

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej i losowej

OŚWIADCZENIE o naliczaniu funduszu dla emerytów i rencistów