Komunikaty Dyrektora szkoły w sprawie akcji protestacyjnej

Wrocław, dn. 7 kwietnia 2019 r.  ( 17:00)

Szanowni Rodzice!

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stronami negocjacji, informuję, że od 8 kwietnia 2019r. do odwołania rozpocznie się akcja strajkowa nauczycieli, zgodnie z wcześniej przekazywanymi przeze mnie informacjami i komunikatami.

Urząd Miejski we Wrocławiu przygotował na okres strajku nauczycieli ofertę zajęć dla dzieci, które będą organizowane przez jednostki  i spółki miejskie, partnerów społecznych, w tym kluby sportowe:

Jednostki miejskie:

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Capitol%20-%20swm%20715%20m%201o.doc

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/MCS%20Wroclaw%20-%20swm%206o.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Strefa%20Kultury%20Wroclaw%20490m%202o.docx

Kluby Sportowe:

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Forza%20Wroclaw.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/kobu%201o.doc

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Parasola%201o.docx

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/sleza%20wroclaw%202o.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Sypien%201o.doc

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/szkolny%20zwiazek%20sportowy%2013o.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/UKS%20talent%201o.docx

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/wkk%201o.docx

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKS%20Slask%202%204o.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKSA%20Budokan.pdf

Partnerzy społeczni:

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Sensor%20fundacja%20FALA%2025m%201o.pdf

Spółki miejskie:

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Oferta%20dla%20szkol.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Aquapark%20-%20200%20dziennie.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Hala%20Stulecia%20-%20swm.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/MPWiK%20Hydropolis%20190%203%20grupy.doc

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Spartan%20-%20swm.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Stadion%20Wroclaw%20-%20swm.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKS%20Propozycja%20zajec%20pilkarskich%20dla%20Szkol.pdf

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Oferta%20edukacyjna%20Zoo%20Wroclaw.docx

Z oferty mogą również skorzystać rodzice i opiekunowie, którzy w dniach
strajku będą sprawować opiekę nad dziećmi. W tym przypadku rodzic/opiekun powinien zgłosić zamiar skorzystania z oferty do dyrektora szkoły drogą elektroniczną: sp93wroc@gmail.com. Dyrektor przekaże do koordynatora wskazanego w ofercie liczbę osób chcących skorzystać z przygotowanych zajęć/wejść oraz poinformuje rodzica/opiekuna o potwierdzeniu zamówienia.

Równocześnie informuję, że od 8 kwietnia nie będą wydawane obiady, gdyż ajent w obecnej sytuacji nie jest w stanie przewidzieć ile posiłków przygotować i dostarczyć, ze względu na nieprzewidzianą frekwencję uczniów. Oczywiście zostaną dokonane odpisy za niezrealizowane  posiłki  w dniach akcji strajkowej.

O dalszym rozwoju sytuacji będę Państwa informowała na bieżąco, proszę więc o systematyczne  śledzenie informacji na naszej szkolnej stronie internetowej.

Z poważaniem

Jolanta Sawicka

Dyrektor szkoły