Komunikaty Dyrektora szkoły w sprawie akcji protestacyjnej

Wrocław, dnia 4.04.2019r.


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice uczniów SP 93.

jak już wcześniej informowałam, od 8 kwietnia 2019r. (do odwołania) nasi nauczyciele podjęli decyzję o przystąpieniu do planowanego ogólnopolskiego strajku protestacyjnego. Ze względów organizacyjnych nie będziemy mogli przeprowadzić w szkole zajęć dydaktycznych
i  wychowawczych. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o  zapewnienie (w miarę możliwości) dzieciom opieki we własnym zakresie. Powtórnie proszę (tych Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili) o przekazanie  wychowawcy klasy (poprzez dziennik elektroniczny, bądź zeszyt korespondencji) pisemnej informacji o tym, czy Państwa dziecko będzie miało zapewnioną opiekę od 8.04.19r.

Postaram się na bieżąco  przekazywać Państwu informacje i równocześnie proszę o wyrozumiałość w tej trudnej dla nas i Państwa sytuacji.

Z poważaniem

Jolanta Sawicka