Komunikaty dyrektora szkoły w sprawie akcji protestacyjnej

                               Wrocław, 26 marca 2019 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Informuję, że od 8 kwietnia 2019 r. (do odwołania) nauczyciele SP 93 podjęli decyzję o przystąpieniu do zaplanowanego ogólnopolskiego strajku protestacyjnego. W naszej szkole zostało przeprowadzone referendum zorganizowane przez ZNP i Solidarność. W związku z tym, że większość nauczycieli opowiedziała się za strajkiem, istnieje poważne ryzyko, że dyrektor szkoły nie będzie  miał możliwości zapewnienia w tych dniach opieki Państwa dzieciom.
Z uwagi na to, że dyrektorzy wrocławskich szkół, podobnie jak uczniowie i Państwo – rodzice, przeżywają niepokój związany z przebiegiem egzaminów zewnętrznych {gimnazjalnych i ósmoklasistów} zwróciliśmy się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz do innych organów nadzorujących pracę szkoły z zapytaniem czy opisaną sytuację można uznać za sytuację losową oraz o przedstawienie procedur związanych z zaistniałą sytuacją. Ze względów organizacyjnych i koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa dzieciom zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie dzieciom opieki w domu i przekazanie wychowawcy klasy (poprzez dziennik elektroniczny bądź zeszyt korespondencji) informacji o tym, że Państwa dziecko będzie miało zorganizowaną opiekę w domu. Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego (wynikającego z przepisów prawa) w razie sytuacji kryzysowej.

Zapewniam, że zostaną Państwo również poinformowani o przerwaniu akcji strajkowej.

 Z poważaniem Jolanta Sawicka

Dyrektor szkoły