WYSTAWA PRAC PLASTYCZNO-HISTORYCZNYCH W SALI KOLUMNOWEJ DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO PT. „OD LEGIONÓW DO POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO”

5 marca 2019 roku w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniaka w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się patriotyczna uroczystość poświęcona polskim bohaterom narodowym, którzy walczyli w XX wieku o niepodległość Polski. Organizatorem imprezy po raz kolejny była Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

Na uroczystości obecni byli znamienici goście m. in.: p. Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, p. Damian Mrozek – doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi, p. Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty, p. Ryszard Filipowicz – Honorowy Prezes Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, p. prof. Stanisław Ułaszewski – Prezes Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, p. Waldemar Kolendo – Wiceprezes Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, p. Sylwia Krzyżanowska, p. Wojciech Trębacz – główni specjaliści w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej w IPN, a także dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie ze szkół, które należą do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

Naszą szkołę w Urzędzie Wojewódzkim reprezentowali: p. Jolanta Sawicka – Dyrektor szkoły, Artur Bilski – opiekun szkolnego Klubu Historycznego im. AK oraz uczennice z klas 6 „a” i 8 „a”.

Podczas spotkania w Sali Kolumnowej otwarta została wystawa prac plastyczno-historycznych pt. „Od Legionów do Polskiego Państwa Podziemnego”. Wśród eksponowanych dzieł pojawiły się prace wykonane przez przedstawicielki naszego Klubu oraz nauczyciela historii. Były to kolaże pt. „Maria Wittek”, „Feliks Adamski” oraz „Ocalony – Lesław Węgrzynowski”. Ostatnie dzieło zostało wykonane
w ramach projektu „Ocalamy”, nad którym patronat sprawują Wojewoda Dolnośląski oraz Dyrektor wrocławskiego IPN-u.

W trakcie uroczystości obejrzeć można było montaż słowno-muzyczny pt. „Od Legionów do Polskiego Państwa Podziemnego”, który przygotowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, a także wysłuchać wykładu p. Wojciecha Trębacza o bohaterach naszej Ojczyzny.

Artur Bilski

Galeria