Klauzule RODO

Klauzura – stopka mailowa
http://Klauzula – stopka mailowa

Klauzura – korespondencja e-mail
https://sp93.wroc.pl/zal-5b-klauzula-korespondencja-e-mail/

Klauzura – skrócona wersja klauzuli dot. złożenia pisma
https://sp93.wroc.pl/zal-5c-klauzula-skrocona-wersja-klauzuli-dot-zlozenia-pisma/

Klauzula – złożenie pisma w placówce
https://sp93.wroc.pl/zal-5d-klauzula-zlozenie-pisma-w-placowce/

Klauzura – Polityka prywatności_serwis internetowy
https://sp93.wroc.pl/zal-5e-polityka-prywatnosci_serwis-internetowy-szkola-podstawowa/

Klauzula – rekrutacja dziecka do placówki oświatowej
https://sp93.wroc.pl/zal-5f-klauzula-rekrutacja-dziecka-do-placowki-oswiatowej/

Klauzula – najemcy
https://sp93.wroc.pl/zal-5g-klauzula-najemcy/

Klauzula – dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z placówki
https://sp93.wroc.pl/zal-5h-klauzula-dla-osoby-uprawnionej-do-odbioru-dziecka-z-placowki/

Klauzula – rekrutacja i zatrudnienie
https://sp93.wroc.pl/zal-5i-klauzula-rekrutacja-i-zatrudnienie/

Informacja dot. monitoringu w placówce
https://sp93.wroc.pl/zal-5j-informacja-dot-monitoringu-w-placowce/

Klauzula informacyjna – Biblioteka dla osób korzystających spoza szkoły
https://sp93.wroc.pl/klauzula-informacyjna-biblioteka-dla-korzystajacych-spoza-szkoly/

Klauzula informacyjna – Fundusz Zdrowotny
https://sp93.wroc.pl/klauzula-informacyjna-fundusz-zdrowotny-1/

Klauzura informacyjna – wolontariat
https://sp93.wroc.pl/klauzula-informacyjna-wolontariat/

Klauzura informatyzacja – Praktykanci
https://sp93.wroc.pl/klauzula-informacyjna-praktykanci-1/

Klauzula informacyjna – ZFŚS-1
https://sp93.wroc.pl/klauzula-informacyjna-zfss-1/

Klauzula informacyjna – Ewidencja wejść i wyjść
https://sp93.wroc.pl/klauzula-informacyjna-ewidencja-wejsc-i-wyjsc-2/
https://sp93.wroc.pl/klauzula-informacyjna-ewidencja-wejsc-i-wyjsc-2/