156. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

20 stycznia 2019 roku we Wrocławiu odbywały się uroczystości upamiętniające 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, a więc zrywu narodowowyzwoleńczego z lat 1863-1864, który Polacy wzniecili przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Pierwszym wrocławskim wydarzeniem, które zorganizowano w celu upamiętnienia bohaterów ostatniego powstania narodowego, była Msza Święta za Ojczyznę odprawiona w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety. Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu. O godzinie 12:00 nastąpił przemarsz na Plac Uniwersytecki pod tablicę poświęconą dwunastu studentom, którzy wzięli udział w Powstaniu Styczniowym. W miejscu tym odśpiewano hymn narodowy, przemówienia wygłosili przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, reprezentant Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członek Związku Piłsudczyków. Następnie odbył się apel poległych, który zakończyła salwa honorowa. Na koniec pod tablicą złożono kwiaty i znicze. W obchodach 156. rocznicy wybu/p>

Obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Artur Bilski