W drodze do Betlejem…

Największa prawda jest taka,

że niebiańska wspaniałość łatwo się rozprzestrzenia,

jeśli jesteśmy skłonni się nią dzielić.

Jostein Gaarder, Tajemnica Bożego Narodzenia

21 grudnia w sali gimnastycznej  spotkaliśmy się, by pokłonić się Bożonarodzeniowym tradycjom. W świątecznej scenerii i w świątecznej atmosferze rozbrzmiały kolędy w różnych językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Zaprosiliśmy do wspólnego kolędowania uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Przypomnieliśmy najważniejsze europejskie tradycje  świąteczne.

Na koniec pani wicedyrektor Beata Łopatniuk złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt, przekazała także gorące życzenia od pani dyrektor Jolanty Sawickiej.

Drugim ważnym wydarzeniem tego dnia była wspólna wigilia. O godz. 9.00 przy jednym stole spotkały się dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, a o 11.40 do stołu zasiedli razem uczniowie klas 4-8, rodzice i pracownicy szkoły.

Monika Federowicz – Just