Zarządzenie nr 02/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć