Aktywnie, zdrowo, na sportowo

„Aktywnie, zdrowo, na sportowo” to projekt, zmierzający do poprawy jakości działań z zakresu promocji aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Jego celem jest motywowanie członków społeczności szkolnej do prowadzenia aktywnego stylu życia. Ponieważ w naszej szkole od wielu lat prowadzimy takie działania na szeroką skalę, pani dyrektor Jolanta Sawicka zachęciła nauczycieli wychowania fizycznego do wzięcia udziału w naborze do         III edycji projektu.

Aby przystąpić do projektu, musieliśmy wykazać się m.in.:

– organizacją autorskich imprez sportowo-rekreacyjnych;

– organizacją własnych działań z zakresu promocji aktywności fizycznej;

– podnoszeniem wiedzy i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w obszarze aktywności fizycznej;

– przedmiotowymi zasadami oceniania motywującymi uczniów do uczestnictwa w Kulturze Fizycznej.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasze dokonania zostały wysoko ocenione przez komisję weryfikacyjną, a szkole przyznano „Certyfikat promowania aktywności fizycznej”. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się 30 listopada 2018 r. podczas VII Konferencji dla koordynatorów ds. promocji zdrowia. Nasza szkoła znalazła się w bardzo prestiżowym gronie pięciu wrocławskich szkół, którym przyznano takie wyróżnienie. Certyfikat jest przyznany na dwa lata.

Realizatorem projektu „Aktywnie, zdrowo, na sportowo” w ramach programu Szkoła w Formie jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Podczas tej samej Konferencji przedłużono nam inny ważny Certyfikat – przynależności do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Szkolnym liderem tego projektu jest pani Alicja Dercz.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Joanna Wysocka i Adrian Gierak