KURS PIERWSZEJ POMOCY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

23 listopada odbył się kurs pierwszej pomocy. Uczestniczyły w nim dzieci z klas 0-3. Pan Grzegorz, wykwalifikowany ratownik medyczny, przeprowadził najpierw zajęcia teoretyczne, podczas których wyjaśnił zasady udzielania pierwszej pomocy, a także tłumaczył takie pojęcia, jak łańcuch przeżycia, dyspozytor czy numer alarmowy. Okazało się, że dzieci doskonale znały już większość pojęć. Następnie wszystkie klasy przeszły do ćwiczeń praktycznych. Każda klasa otrzymała swój fantom, na którym dzieci po kolei wykonywały resuscytację krążeniowo – oddechową. Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali dyplomy uczestnictwa w zajęciach z pierwszej pomocy.

Małgorzata Brzozowska